Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. Undefined

Dostawa

1. Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów:

a. firma kurierska / firma logistyczna;

b. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy;

2. Wybór sposobu dostawy dokonuje Kupujący zgodnie z w/w Koszty dostawy są zależne od formy płatności, wielkości zamówienia i wyboru sposobu dostawy. Koszt dostawy ponosi Kupujący.

3. Możliwe formy płatności:

a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

b. gotówką w siedzibie sklepu z zastrzeżeniem, iż płatność powyżej kwoty stanowiącej równowartość kwoty 15.000 euro w przeliczeniu na złote może odbyć się jedynie za pośrednictwem rachunku bankowego

4. O wybranej formie płatności decyduje Kupujący w zamówieniu.

5. Towar jest wydawany Kupującemu lub osobie odbierającej zamówienie w imieniu Kupującego, wyłącznie po przedstawieniu upoważnienia, wystawionego przez Kupującego. Na upoważnieniu znajdować się musi, imię i nazwisko odbierającego, oraz numer jego dowodu osobistego a także numer zamówienia i czytelny podpis Kupującego.


kotły-sklep.pl